1000 София, бул. Ал. Стамболийски №84, Урбан Модел, етаж 6, офис 30

Застраховка Автокаско

Притежаването на автомобил е сериозен разход. Ако вашето желание е да имате добра защита за автомобила си, изберете да сключите и застраховка „Каско“.

За кого е предназначена

Застраховат се леки, лекотоварни и товарни автомобили, мотопеди и мотоциклети, влекачи, автобуси, ремаркета и полуремаркета, тролейбуси, селскостопански, строителни, вътрешнозаводски, колесни и верижни машини.

Какво се застрахова

Осигурява се покритие за събития, групирани в различни клаузи, които могат да доведат до частична или пълна загуба на Вашия автомобил, като:

 • Природни бедствия
 • Събития вследствие на авария на съоръжения извън МПС – водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и др., – както и от експлозия на такива съоръжения
 • Пожар и/или експлозия вследствие на техническа неизправност
 • Пътно-транспортни произшествия
 • Случайно падане на летателни апарати или други тела върху автомобила
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Умишлен палеж или взривяване
 • Кражба и грабеж на цяло МПС
 • Кражба чрез взлом на застраховано трайно монтирано аудиооборудване
 • Автоасистанс за чужбина – осигурява спокойствие при пътуване в чужбина (на територията на държавите членки на ЕС и държавите членки на Международно споразумение „Зелена карта“), включващо специализирана техническа, транспортна и правна помощ
 • Пътна помощ за територията на Република България за леки и товарни автомобил до 3,5 т общо тегло
 • Териториално действие
  Република България, държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и държавите членки на Многостранното споразумение „Зелена карта“. Рисковете „Кражба на цяло МПС“, „Грабеж на цяло МПС“, „Пожар и/или експлозия вследствие на техническа неизправност“ и „Умишлен палеж или взривяване на МПС“, когато събитието е настъпило на териториите на страните Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Албания, Босна и Херцеговина, Република Косово и на територията на държавите членки на Многостранното споразумение „Зелена карта“, които са извън Европа с изключение на Република Турция.

При сключване на застрахователен договор имате възможност да избирате как да бъдат отстранени щетите по Вашия автомобил в случай на събитие. Вариантите са в зависимост от възрастта на МПС и избраната специална договореност:

 • Официален сервиз
  Покриват се разходи за ремонт на автомобила в сервиз на официален представител за Р. България или съгласно представени оригинални фактури. Предлага се за всички видове МПС на възраст до 5 години и при минимален размер на премията и при допълнително завишение на премията за леки и товарни автомобили с общо тегло до 3,5 тона на възраст над 4 до 8 години, при минимален размер на застрахователната сума.
 • Доверен сервиз
  Покриват се разходи за ремонт в доверен сервиз на към съответната застрахователна компания съгласно представени оригинални фактури. Може да се договори за всички видове МПС без ограничение на възрастта и при минимален размер на премията, съгласно действащата тарифа на застрахователя.
 • Експертна оценка
  Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя на база експертна оценка на Застрахователя.
 • Ремонт в чужбина
  Предоставя възможност за ремонт на частични щети по застрахованото МПС, извършен на територията на държавата, в която е възникнало събитието. Предлага се при допълнителна премия за автомобили на възраст до 8 години.

Колко ще Ви струва

Премията може да бъде платена еднократно, както и разсрочено на две, три или четири вноски. Можете да се свържете с нас, за да изчислим премия, съгласно вашите нужди.

Как може да се застраховате

 • При сключване на застраховката автомобилът се представя за оглед от представител на застрахователната компания с цел установяване на техническото му състояние, идентифициране и евентуално наличие на повреди и липси.
 • За сключването на полица е необходимо да представите следните документи:
  • документи за собственост на автомобила;
  • личен документ на собственика;
  • предложение за сключване на застраховката.

Ние от Уиннърс Грууп ЕООД ще изберем оптималното съотношение цена-качество за Вас, защото вярваме, че всеки клиент заслужава специално отношение.

Тук можете да направите вашето запитване и ние ще се свържем с Вас до 24 часа!