1000 София, бул. Ал. Стамболийски №84, Урбан Модел, етаж 6, офис 30

Туристически Застраховки

Застраховка “Помощ при пътуване”

Ако обичате да пътувате в чужбина или се налага да го правите, защото работата Ви го изисква, възползвайте се от предложенията на застрахователните компании, за да получите съдействие и навременна медицинска помощ в случай на злополука или акутно заболяване. Тази застраховка предлага не само защита за Вашето здравословно състояние, но също и обезщетение при непредвидени обстоятелства, които може да възникнат по време на престоя Ви извън страната.

За кого е предназначена

 • за тези, които пътуват с цел туризъм – самостоятелно или организирано в група
 • за тези, които пътуват с цел работа – самостоятелно или чрез работодателя си
 • за тези, които пътуват в командировка или с цел обучение

Какво се застрахова

Основното покритие включва възстановяване на направени разходи за:

 • медицинска помощ и лечение в амбулаторни и болнични условия, включително спешна стоматологична помощ
 • репатриране до България
 • погребение в чужбина
 • защита при COVID-19

Варианти за “Лимит на отговорност” от 5 000 до 100 000 евро – по избор на клиента.

Основното покритие може да бъде разширено с допълнителни покрития по избор на клиента и срещу заплащане на допълнителна премия.

Допълнителни покрития за обезщетение на рискове, направени разходи и за получени услуги:

 • смърт при злополука
 • трайна загуба на трудоспособност в следствие на злополука
 • дневни пари за болничен престой
 • правна помощ
 • разходи за престой в хотел на непълнолетно лице
 • транспортиране на непълнолетно лице
 • посещение на роднина
 • доставка на медикаменти
 • предаване на съобщения и промяна на резервации
 • загуба на документи и кредитни карти (само за туристи)
 • загуба/щета на лични вещи, багаж или ценности (само за туристи)
 • забавяне на пристигането на багаж
 • загубен багаж

Обща Гражданска отговорност включва изплащане на обезщетение до размера на договорения лимит на отговорност.

Колко ще Ви струва

Премията се определя съгласно тарифата на застрахователя в зависимост от избрания лимит на отговорност за медицински разходи, избраните допълнителни покрития, срок и цел на пътуването, възраст на застрахованото лице и териториална валидност на застраховката.

Как може да се застраховате

Застраховката може да се сключи във всеки от офисите на Уиннърс Грууп ЕООД или със съдействието на нашите Бизнес партньори.

Ние от Уиннърс Грууп ЕООД ще изберем оптималното съотношение цена-качество за Вас, защото вярваме, че всеки клиент заслужава специално отношение.

Тук можете да направите вашето запитване и ние ще се свържем с Вас до 24 часа!