1000 София, бул. Ал. Стамболийски №84, Урбан Модел, етаж 6, офис 30

Гражданска Отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица.

Проверка за сключена застраховка “Гражданска отговорност” можете да направите тук.

Лимити на отговорност

Лимитите на отговорност са определени в Кодекса за застраховане и са еднакви за всички застрахователни компании.

При събития, настъпили на територията на Република България:

  • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;
  • за вреди на имущество (вещи) – 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:

Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Срок и начин на плащане

Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от една година. Всички застрахователни компании предлагат разсрочено плащане, което в повечето случаи е със завишение на застрахователната премия.

При сключване на застраховка на разсрочено плащане, следващите вноски могат да бъдат заплатени във всеки офис на Winners Group, независимо къде е сключена застраховката.

При плащане на място в офис е препоръчително да се представи застрахователната полица (оригинал или копие), както и квитанциите за всички вече платени вноски по същата застраховка.

Територия на валидност

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е валидна на територията на страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение “Зелена карта” (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, плюс Андора, Сърбия и Швейцария).

За останалите държави, членки на споразумението “Зелена карта” – Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна, Черна гора и Азербайджан се издава безплатен сертификат Зелена карта, чрез който се разширява покритието на застраховката, за да бъде валидна в тези държави.

Какво е сертификат Зелена карта

Зелената карта е международен сертификат към Гражданската отговорност, който удостоверява дали МПС има валидна Гражданска отговорност и дали полицата покрива територията на съответната държава.

Кога е необходим сертификат Зелена карта

За страните, членки на Европейски съюз и Европейското икономическо пространство сертификатът не е необходим. Няма граничен контрол и не се изисква при влизане на територията на съответната държава.

Сертификат зелена карта е задължителен при пътуване във всички останали страни, членки на споразумението “Зелена карта”. Документът се изисква при преминаване на границата, при пътна проверка или при настъпване на ПТП.

Каква е цената на застраховка гражданска отговорност

Калкулатор за актуалните цени на застрахователни компании може да намерите на wingo.bg/calculator.

Двустранен констативен протокол при ПТП

От тук може да разпечатате двустранен констативен протокол за ПТП, който се попълва от водачите, участници в леко пътно-транспортно произшествие (без пострадали лица), когато КАТ не посещава на място произшествието.